Accessibility Tools

csenfrdekoplrusk
COM_UREDNIDESKA_KATEGORIEObecně závazné vyhlášky COM_UREDNIDESKA_KE_DNI 30.05.2023
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_PUBLISH_UP
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_PUBLISH_DOWN
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_TITLE COM_UREDNIDESKA_ANOTACE
COM_UREDNIDESKA_TITLE2COM_UREDNIDESKA_STAZENO
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_EVIDCISLO COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_CATID
 
7.6.2022
22.6.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce
31/2022 Obecně závazné vyhlášky
8.3.2022
24.3.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
13/2022 Obecně závazné vyhlášky
19.10.2021
4.11.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
54/2021 Obecně závazné vyhlášky
19.10.2021
4.11.2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
55/2021 Obecně závazné vyhlášky
19.10.2021
4.11.2021
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku ze psů
56/2021 Obecně závazné vyhlášky
29.6.2021
14.7.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 6/2019, k evidenci chovatelů psů
30/2021 Obecně závazné vyhlášky
8.12.2020
27.12.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
78/2020 Obecně závazné vyhlášky
28.4.2020
13.5.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů ze dne 4.12.2019
21/2020 Obecně závazné vyhlášky
28.4.2020
13.5.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 4.12.2019
22/2020 Obecně závazné vyhlášky
5.12.2019
23.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
96/2019 Obecně závazné vyhlášky
5.12.2019
23.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
97/2019 Obecně závazné vyhlášky
5.12.2019
23.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
98/2019 Obecně závazné vyhlášky
5.12.2019
23.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kujavy
99/2019 Obecně závazné vyhlášky
5.12.2019
23.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 k evidenci chovatelů psů
100/2019 Obecně závazné vyhlášky
30.4.2019
16.5.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
49/2019 Obecně závazné vyhlášky
13.12.2018
31.12.2018
Obecně závazná vyhláška obce Kujavy č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
82/2018 Obecně závazné vyhlášky
13.12.2018
31.12.2018
Obecně závazná vyhláška obce Kujavy č. 2/2018, o místním poplatku ze psů
83/2018 Obecně závazné vyhlášky
13.12.2018
31.12.2018
Obecně závazná vyhláška obce Kujavy č. 3/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
84/2018 Obecně závazné vyhlášky
26.4.2018
11.5.2018
Řád veřejného pohřebiště v obci Kujavy od 1.6.2018
28/2018 Obecně závazné vyhlášky
14.12.2017
29.12.2017
OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
107/2017 Obecně závazné vyhlášky
Elektronická úřední deska 4.0.1 developed Pavel Náplava