Accessibility Tools

csenfrdekoplrusk

Významní rodáci

Malcher Heinrich profesor

Pan profesor Heinrich Malcher se nar. 17. 12. 1848 v Kujavách (Klantendorf) v domě číslo 105, zemřel 9. 11. 1927.

Ing. Anton Freissler

Narodil se 13. 3. 1838 v Kujavách (Klantendorf) v domě číslo 48.

Kujavský rodák a rakouský inženýr, který roku 1870 instaloval do císařského paláce ve Vídni první nepřímo poháněný hydraulický výtah s přenosem zdvihu pístu na zdvih klece výtahu lanovým převodem. V Rakousku instaloval roku 1911 také nejstarší paternoster. To je ten druh výtahu s nepřetržitým řetězem kabin, pracující na plynulém oběžném principu.

Illichmann Heinrich farář

Ve farnosti Kujavy působil v období 1929-1946.

Freißler Wilhelm doktor

Narodil se 6. 2. 1862 v Kujavách (Klantendorf), zemřel 9.4.1930 v Brünn.